• CONTACT OPNEMEN    • Projectmanagement

      Afgezien van het compleet voorbereiden en uitvoeren van een volledig project, zijn de specialisten van Nemico ook beschikbaar om namens, of in samenwerking met, de opdrachtgever uitsluitend de regie- en coördinatiefunctie te verzorgen voor een industriële of machineverhuizing, een berging, dan wel de verplaatsing van een compleet installatiewerk of plant. De hierbij gehanteerde aanpak zorgt voor een heldere communicatie, inzicht en overzicht, eenduidige richtlijnen en wijze van aansturing. Taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk afgebakend, er vindt een adequate afstemming plaats tussen alle betrokken partijen en een strakke organisatie, alles binnen de afgesproken financiële kaders.

      Het traject op hoofdlijnen